Projecten

Bij Pondok Engineering lopen momenteel een tweetal eigen productontwikkelingen. Een vergevorderd project is de ontwerp van het product PROfence. Dit project bevindt zich nu in de industralisatie fase. De eerste proefproductie is voltooid en aan de hand hiervan worden nu enkele wijzigingen doorgevoerd ter optimalisatie. De eerste resultaten lijken veel belovend! We verwachten dit product binnen korte tijd te kunnen aanbieden. Kijk bij Producten voor meer informatie.
  
Pondok Engineering is daarnaast actief met de ontwikkeling van het product DentoScreen; een product wat gebruikt zal worden in de medische omgeving. Hier zit een mooie koppeling tussen mechanica en elektronica. Zodra dit product verder is uitgewerkt zal dit hier meer over bekend gemaakt worden.

plaatje1.

Bezoek onze website regelmatig om de voortgang van de verschillende projecten te volgen. Wanneer de eerste producten gereed zijn zullen deze onder de pagina Producten te zien zijn.

plaatje1.
Wester Es 6 - 8426 BK - Appelscha
Tel: +31 (0)6-23440078 - E-mail: info@pondokengineering.nl